certificaten metstelbaksteen en keramische producten

Op 7 juni is door Kiwa de jaarlijkse audit uitgevoerd,  wat heeft geresulteerd in verlenging van het "Conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek" voor metselbakstenen HD elementen.

Metselbaksteen categorie: voor onbeschermde toepassing in muren, kolommen en scheidingswanden.
In de handel gebracht onder de (merk)naam van Koninklijke Tichelaar B.V.- Makkum (FR)
Vervaardigd op de productie-installatie van Koninklijke Tichelaar B.V.- Makkum (FR) 

Tevens is door Kiwa aan Koninklijke Tichelaar verleend het "NL BSB® productcertificaat" voor keramische producten (BRL 52230)

De beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op vooraf vervaardigde keramische producten die kunnen worden toegepast:

  • in bouw(-werken);
  • in of op de (land)bodem;
  • in of op de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam,

Welke in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewateren.
Voorbeelden van keramische producten die vallen onder deze BRL zijn o.a.: metselbaksteen, straatbaksteen, dakpannen, buizen, tegels, steenstrips, gevelbekleding, (raam)dorpels, muurafdekplaten, ....

Keramische producten worden hoofdzakelijk uit klei vervaardigd.
Middels een temperatuurbehandeling van circa 900 °C of hoger gedurende meerdere uren tot een dag ontstaan vormgegeven producten die als duurzaam vormvast zijn aan te merken.

certificaten
© 2018 Koninklijke Tichelaar B.V. | Kalkovens 1, 8754 GP Makkum
alle rechten voorbehouden | algemene voorwaarden | privacy beleid | disclaimer | cookies | home