Koninklijke Tichelaar B.V.  (1572)  is het oudste bedrijf in Nederland en wereldwijd  een begrip op keramisch gebied. Door de eeuwen heen heeft het een onschatbare bron aan kennis en kunde opgebouwd en de bewezen duurzame eigenschappen van het materiaal, de tijdloze schoonheid en de culturele meerwaarde van zijn producten zijn actueler dan ooit. Deze kwaliteiten hebben een grote aantrekkingskracht op hedendaagse architecten, kunstenaars en ontwerpers en samen met hen zoekt Tichelaar naar nieuwe toepassingsgebieden en mogelijkheden. Tichelaar ontwikkelt naast dit maatwerk een eigen collectie bouwkeramische producten op het gebied van gevelbekledingen en interieurtoepassingen. Daarnaast blijven wij een beperkte collectie van het beroemde traditionele sieraardewerk en tegels op aanvraag  produceren en behoren een aantal ontwerpen uit de design collectie inmiddels tot de iconen van de Nederlandse vormgevingsgeschiedenis.

Visie

Koninklijke Tichelaar B.V. heeft voor de continuïteit van het bedrijf bewust gekozen voor de voortzetting en innovatie van de in het bedrijf aanwezige kennis en ambachtelijke vaardigheden en niet voor het merk, het product of de locatie. De industrialisatie en vergaande rationalisering hebben de laatste eeuw gezorgd voor een verschraling van het keramische marktaanbod. Wereldwijd verdwenen in de 19e eeuw de ambachtelijke technieken uit het industriële productieproces.  Koninklijke Tichelaar B.V. is een van de weinig overgebleven fabrieken in de wereld, die altijd is blijven investeren in de ambachtelijke productieprocessen en dankzij deze vasthoudendheid heeft het bedrijf nu een voorhoede positie. Ontwikkelingen in de hedendaagse architectuur en vormgeving laten zien dat er een steeds grotere behoefte is aan diversiteit en verrijking. Experiment en onderzoek zitten verankerd in de historie en mentaliteit van ons bedrijf en de aanwezige kennis maakt het mogelijk dat Tichelaar kan reageren op deze vraag van architecten, kunstenaars en ontwerpers naar een nog niet bestaand materiaal of product. Hiermee geven wij een relevant en duurzaam antwoord op een groeiende internationale vraag naar een divers  marktaanbod.

Historie

De kaart van de atlas van Caspar Robles uit 1572 laat op de plaats waar nu de voormalige fabriek van Koninklijke Tichelaar B.V. staat, een ‘briccaria’ of  steenfabriek zien en is hiermee het oudste bewijs van een lange bedrijfsgeschiedenis. Het bedrijf heeft door de eeuwen heen een bijzonder besef van zijn waardevolle traditie laten zien en gekozen voor de ontwikkeling van het ambachtelijk vakmanschap en de keramische kennis, de kernwaarden van het bedrijf.
Economische en technologische veranderingen hebben Tichelaar nooit vervreemd van zijn ambachtelijke oorsprong. De klei en de glazuren zijn nog steeds de belangrijkste grondstoffen en materialen waar het bedrijf mee werkt. Ook veel van de productiemethoden als het handschilderwerk en de eeuwenoude en superieure zeventiende-eeuwse faience techniek ook wel Delfts aardwerk genoemd, dat Tichelaar als enig overgebleven fabriek in Europa in huis heeft, behoren tot de expertise van het bedrijf. Hetzelfde kan gezegd worden van de grote kennis en fabricage van glazuren. Gevoed door deze rijke geschiedenis en expertise wordt met een grote nieuwsgierigheid steeds weer gezocht naar een hedendaags antwoord op vragen uit de architectuur, kunst en de vormgeving.