J.O.N.G Architecten

Jelle de Jong vestigde zich in 1987 als zelfstandig architect in Lemmer. Ondertussen bestaat de directie uit Jelle de Jong, Wytze Bouma en Kees de Haan. Het bureau werkt zowel aan nieuwbouw als pure restauratieprojecten en alles wat daar tussen zit. Alle projecten zijn teamwerk waarin iedereen zijn specifieke rol vervult.

Respect is een belangrijk begrip voor J.O.N.G. architecten. Dat begint bij respect voor de opdrachtgever. Een goed project bestaat bij de gratie van inspirerend opdrachtgeverschap. Er is ook respect voor de omgeving waarin een gebouw staat of wordt geplaatst. Daarbij is niet alleen maar de direct zichtbare context aan de orde, maar ook de historische achtergrond en de bouwtradities van een plek. Hedendaagse bouwmethodes en technieken worden gerespecteerd. De tradities zijn bekend maar een eigentijdse interpretatie daarvan zijn interessanter. Het karakter van een oud gebouw verdient respect. Met heldere doelmatige ingrepen wordt vernieuwd waar het moet zonder de aard van het gebouw aan te tasten. De spanning die daarbij ontstaat is een boeiende dialoog tussen oud en nieuw. J.O.N.G. architecten respecteren ten slotte ook zichzelf en het vak. Er is geen terughoudendheid om, met de kracht van argumenten, te pogen anderen te overtuigen van hun visie.
partners
© 2018 Koninklijke Tichelaar B.V. | Kalkovens 1, 8754 GP Makkum
alle rechten voorbehouden | algemene voorwaarden | privacy beleid | disclaimer | cookies | home