privacy beleid van Koninklijke Tichelaar bv

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Koninklijke Tichelaar B.V. (Tichelaar) de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.
In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief.
Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.
 

inschrijving voor nieuwsbrief

Tichelaar biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan Tichelaar u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Tichelaar biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden.

Als er een nieuwsbrief wordt verzonden dan worden daarvoor statistieken verzameld op basis van het e-mailadres. Onze nieuwsbrieven worden gestuurd naar een specifiek interessegebied Door onze statistieken op e-mailadres bij te houden zorgen we dat de inhoud van de nieuwsbrief aansluit bij de interessegebieden van abonnees.
 

formulieren op tichelaar.nl en tichelaar.com

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons CMS (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden meestal gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken.
De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Zo komt een informatie-/contactaanvraag onder onze producten alleen aan bij de afdeling secretariaat. Dit is een mailbox waar alleen mensen die op dit moment werkzaam zijn in die functie toegang tot hebben. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden.
De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen.
 

opslag van gegevens

•Formulieren en nieuwsbriefaanmeldingen
Voor formulieren op pagina's binnen tichelaar.nl en tichelaar.com die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen door ons CMS. Deze staan altijd op servers die door ons of door partijen waar wij mee samenwerken worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk is en het doel waarvoor zij zijn verzameld is verwezenlijkt.
•Statistieken
Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Tichelaar heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
 

u heeft het recht:

•op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.
•uw toestemming voor bepaalde verwerkingen in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief).

* wij zijn genoodzaakt bepaalde gegevens van u te bewaren. Bijvoorbeeld contactgegevens van onze actieve klanten. Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken en deze te controleren op juistheid.
 

contact:

Heeft u vragen over onze gevensverwerking dan kunt u deze mailen naar
info@tichelaar.nl. Heeft u een klacht over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoongegevens.

verder goed om te weten

•Als u uw contactinformatie weigert te geven dan heeft dat invloed op hoe wij u kunnen bereiken.
•Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.

Koninklijke Tichelaar B.V.
privacy
© 2018 Koninklijke Tichelaar B.V. | Kalkovens 1, 8754 GP Makkum
alle rechten voorbehouden | algemene voorwaarden | privacy beleid | disclaimer | cookies | home