"Pyramids of Makkum"

Jaar: 2008
Locatie: Makkum
Designer: Hella Jongerius
Alexander van Slobbe
Studio Job
Studio Makkink & Bey
Opdrachtgever: Koninklijke Tichelaar
Projecttype: kunst & design
Product: delfts aardewerk: het product wordt uit lokale klei gevormd en gebakken. Op de gebakken scherf wordt een in huis samengestelde tinglazuur aangebracht. Op de rauwe glazuur wordt geschilderd, waarna het product zeer zorgvuldig een tweede maal wordt gebakken.
De complexe restauratie van een zeventiende-eeuwse bloemenpiramide, een van de topstukken van het Rijksmuseum, die het bedrijf had uitgevoerd was de aanleiding om in 2008 de opdracht Pyramids of Makkum te geven aan vier ontwerpers met wie het bedrijf een grote verwantschap voelt.
Hella Jongerius, Studio Makkink & Bey, Studio Job en Alexander van Slobbe worden gevraagd een eigentijdse reactie te geven op de bloemtoren. Zij moeten zich verhouden tot een ‘pronkvaas’ en beperken tot de maat van de oorspronkelijke bloementoren. Welk facet van de historische context of de toren zij willen inzetten, wordt aan de ontwerpers overgelaten.

De opdracht is ontstaan vanuit de wil de opgebouwde expertise niet te beperken tot de restauraties, maar deze breder in te zetten en te laten zien. Het resultaat is een zeer indrukwekkende presentatie van vijf topstukken: de traditionele replica en de vier antwoorden daarop, allen uitgevoerd in de oorspronkelijke faiencetechniek. Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen kocht op voorhand de eerste serie en droeg hiermee bij aan de totstandkoming van het project. De serie is gemaakt in een gelimiteerde oplage van zeven stuks en wordt nu al gezien als het ‘erfgoed van morgen’.
kunst & design
meer informatie
© 2018 Koninklijke Tichelaar B.V. | Kalkovens 1, 8754 GP Makkum
alle rechten voorbehouden | algemene voorwaarden | privacy beleid | disclaimer | cookies | home