een plek voor vleermuizen        

Onze Nederlandse vleermuizen zijn vliegende, nacht actieve en insectenetende zoogdieren die met behulp van echolocatie hun prooien vinden. Vrouwtjes komen samen in kraamgroepen waar de jongen geboren en gezoogd worden. Een groot aantal soorten maakt gebruik van spouwmuren, ruimtes onder pannen, daklijsten en windveren als onderkomen voor hun kraamgroepen en soms voor overwintering. Met 17 soorten is de vleermuis in Nederland een belangrijk en kwetsbaar deel van de biodiversiteit, daarom zijn sinds 1 januari 2017 alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten strikt beschermd onder de Wet natuurbescherming en de Europese Habitatrichtlijn.  

Samen met de ontwerper Dick van Hoff hebben wij een vleermuisvoorziening ontwikkeld. Voor deze vleermuiskast hebben vleermuisdeskundigen van de Zoogdiervereniging de ‘eco-technische’ eisen voor de vleermuizen verblijfplek geformuleerd. De kennis en ervaring van Koninklijke Tichelaar leert dat een keramische voorziening uitstekende mogelijkheden biedt om aan deze eisen te voldoen. In onze webshop kunt u meer informatie vinden over de verschillende vleermuiskasten inclusief schema tekeningen van de inbouwkasten die wij aanbieden. 

Voor meer informatie en levertijden van de vleermuiskasten kunt u contact opnemen met onze exclusieve distributeur:
Faunus Nature Creations
+31 (0) 545-723033
info@faunusnature.com
vleermuiskasten
© 2018 Koninklijke Tichelaar B.V. | Kalkovens 1, 8754 GP Makkum
alle rechten voorbehouden | algemene voorwaarden | privacy beleid | disclaimer | cookies | home